Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εκλογικό δικαίωμα μπορούν να ασκούν μόνον οι δημότες Εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας.

 

2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

 

3. Όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα αδικαιολόγητα τιμωρείται με ποινή προστίμου από χίλιες έως πέντε χιλιάδες δραχμές.

 

4. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τον εκλογέα που έχει περάσει το 70ο έτος της ηλικίας του, καθώς και για όποιον διαμένει την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 km από το εκλογικό τμήμα, όπου έπρεπε να ψηφίσει.

 

5. Στους δικαστικούς, στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στη χωροφυλακή ή στο λιμενικό σώμα, καθώς και στους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, που την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στον δήμο ή στην κοινότητα όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, άδεια για να μεταβούν στο δήμο ή στην κοινότητα όπου δικαιούνται να ψηφίσουν.

 

6. Εκείνοι που δεν άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επειδή δεν τους δόθηκε άδεια δεν τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.