Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Διαδικασία για την εκδίκαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την Εκδίκαση των ενστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διαδικαστικές διατάξεις και οι διατάξεις περί εκδικάσεως των ενστάσεων κατά του κύρους βουλευτικών εκλογών του νόμου 345/1976 περί κυρώσεως του Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όπως ισχύει κάθε φορά. που με τις διατάξεις αυτές γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1406/1983. Ως προς τον εισηγητή δικαστή και τις αρμοδιότητές του εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1978. Οι προθεσμίες των άρθρων 28 και 30 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 345/1976 είναι τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 78.

 

2. Η οριστική απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται υποχρεωτικά οκτώ ημέρες το αργότερο μετά τη συζήτηση. Αν όμως το δικαστήριο θεωρεί ότι, για τη διαμόρφωση της κρίσεώς του, είναι αναγκαία η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ή η εξέταση μαρτύρων, μπορεί με ιδιαίτερη απόφαση να παρατείνει για δέκα ημέρες την προθεσμία της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεώς του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.