Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Εκδίκαση των ενστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί κατά του κύρους των εκλογών των δήμων και των κοινοτήτων εκδικάζονται σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

                 

2. Η ημέρα και η ώρα της συζητήσεως των ενστάσεων ορίζονται σε έκθεμα, που συντάσσει ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου και τοιχοκολλείται στο ακροατήριο, μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από τη λήξη του πενθημέρου που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 78.

 

Η συζήτηση πρέπει να γίνει αφού περάσουν τρεις αλλά όχι περισσότερες από πέντε ημέρες, από την ημέρα που τοιχοκολλήθηκε το έκθεμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.