Νόμος 2539/97

Ν2539/1997: Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2539/1997: Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 244/Α/1997), 04-12-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Σύσταση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 1: Σύσταση των δήμων και των κοινοτήτων

 

Μέρος Δεύτερο: Διοίκηση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 2: Εκλογές αρχών και λειτουργία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 3: Δημοτικές αρχές - Υποψηφιότητες - Κατανομή εδρών

 

Κεφάλαιο Β: Δημοτική αποκέντρωση - Τοπικά Συμβούλια - Πάρεδροι

 

Άρθρο 4: Σύσταση, συγκρότηση τοπικών συμβουλίων

Άρθρο 5: Εκλογή μελών τοπικών συμβουλίων

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες τοπικών συμβουλίων και των προέδρων τους - Λειτουργία

Άρθρο 7: Πάρεδροι. Εκλογή - Θητεία - Εγκατάσταση - Εκλογικό σύστημα

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες, αξίωμα, έξοδα κινήσεως, υποχρεώσεις και συμμετοχή του παρέδρου στα κοινοτικά συμβούλια

Άρθρο 9: Τοπικά συμβούλια και πάρεδροι σε πρώην Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 10: Λαϊκή συνέλευση

Άρθρο 11: Διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών

 

Κεφάλαιο Γ: Οικονομική διαχείριση

 

Άρθρο 12: Έλεγχος των λογαριασμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 13: Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 14: Προϋπολογισμός των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οικονομική διαχείριση των δήμων και κοινοτήτων των οποίων η λειτουργία λήγει την 31-12-1998 - Δάνεια

 

Κεφάλαιο Δ: Μεταβολές στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα

 

Άρθρο 15: Δημοτικό και Κοινοτικός Κώδικας - Γενικά

Άρθρο 16: Ιδρύματα - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται - Κατάργηση Συμβουλίων Περιοχής

Άρθρο 17: Απευθείας αναθέσεις εργασιών, μεταφορών και προμηθειών

 

Κεφάλαιο Ε: Μεταβατικές - τελικές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 18: Προσωπικό Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 19: Κατάργηση επαρχιών

Άρθρο 20: Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κ.λ.π.

Άρθρο 21: Διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ των κατοίκων μικρών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 22: Τηλεφωνικές αιτήσεις, αποστολή βεβαιώσεων χωρίς αίτηση πολίτη και αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία

Άρθρο 23: Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας

Άρθρο 24: Προσαρμογή διατάξεων του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997)

Άρθρο 25: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 26: Τρόπος κάλυψης δαπανών

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-12-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.