Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δικαστήριο που προβλέπει το άρθρο 81 παράγραφος 1 αποφασίζει και μετά την Επικύρωση της εκλογής, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εκλογέα του δήμου ή της κοινότητας, αν υπήρχε πριν από την εκλογή ανικανότητα ή κώλυμα εκλογιμότητας προσώπου που έχει εκλεγεί δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας ή δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, εφόσον αυτό δεν κρίθηκε κατά την εκδίκαση του κύρους της εκλογής.

 

Αν διαπιστωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου ότι υπήρχε κώλυμα εκλογιμότητας, το πρόσωπο που έχει εκλεγεί εκπίπτει αυτοδικαίως, και εκδίδεται σχετική πράξη του περιφερειακού διευθυντή.

 

2. Η έκθεση της αποφάσεως του δικαστηρίου και η έφεση γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 παράγραφος 2 και 84.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.