Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Μέλη των εφορευτικών επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών. Σε κάθε εκλογικό τμήμα δήμου ή κοινότητας ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και τέσσερα μέλη με τα αναπληρωματικά τους που κληρώνονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ψηφοφορία, από το αρμόδιο πρωτοδικείο για τους δήμους και ειρηνοδικείο για τις κοινότητες ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και τα παραρτήματά τους εκλογείς του δήμου ή της κοινότητας που ανήκει το εκλογικό τμήμα και οι οποίοι φέρονται στους καταλόγους αυτούς ότι κατοικούν σε αυτό το δήμο ή κοινότητα. Σε όποιους δήμους και κοινότητες οι κατάλογοι έχουν συνταχθεί κατά ενορίες, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας ενορίας και φέρονται ότι κατοικούν σε αυτή.

 

Όσοι κληρώνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ειδοποιούνται από το δικαστήριο που ενήργησε την κλήρωση. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

 

2. Για την αναπλήρωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 51 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.