Νόμος 4276/14 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. Το άρθρο 7 του νόμου 4179/2013 εκτός από την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του προαναφερθέντος άρθρου και η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4179/2013.

 

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 2160/1993 και η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

γ. Η περίπτωση 3 της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4179/2013.

 

2. Από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 καταργείται το προεδρικό διάταγμα 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 καταργείται το προεδρικό διάταγμα 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014).

 

4. Από την 01-01-2015 τα άρθρα 2, 3, 4 του νόμου 2160/1993 και τα άρθρα 150 - πλην της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 - και 151 και η παράγραφος 2 του άρθρου 165 του νόμου 4070/2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.