Νόμος 4276/14

Ν4276/2014: Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4276/2014: Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 155/Α/2014), 30-07-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο Α: Τουριστικές επιχειρήσεις, διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας, κυρώσεις

 

Άρθρο 1: Τουριστικές επιχειρήσεις

Άρθρο 2: Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

Άρθρο 4: Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων

Άρθρο 5: Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 6: Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων έγκριση διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων

Άρθρο 7: Ελεγκτική διαδικασία - κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές τουριστικές υποδομές

 

Άρθρο 8: Ορισμός καταφυγίου

Άρθρο 9: Χωροθέτηση μαρινών

Άρθρο 10: Τροποποίηση δικαιολογητικών

Άρθρο 11: Θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων

Άρθρο 12: Ναύδετα

Άρθρο 13: Επέκταση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 14: Εναρμόνιση διαδικασίας χωροθέτησης

Άρθρο 15: Ειδικές ρυθμίσεις τουριστικών λιμένων

Άρθρο 16: Μαρίνα Ζακύνθου

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 18: Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις για υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα

Άρθρο 20: Μικρής κλίμακας έργα έμπροσθεν τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 21: Προδιαγραφές αυτοκινητοδρομίων

 

Κεφάλαιο Γ: Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουρισμό

 

Άρθρο 22: Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις ακινήτων του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 24: Επέκταση αδειών επαγγελματιών ξεναγών σε σπάνιες γλώσσες

 

Μέρος Δεύτερο

 

Κεφάλαιο Δ: Ειδικές μορφές τουρισμού

 

Άρθρο 25: Οινοτουρισμός

Άρθρο 26: Ιατρικός και Ιαματικός Τουρισμός

Άρθρο 27: Τουρισμός Υπαίθρου

Άρθρο 28: Αγροτουρισμός - ορισμοί

Άρθρο 29: Μορφές επιχειρήσεων αγροτουρισμού

Άρθρο 30: Άσκηση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού

Άρθρο 31: Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό

Άρθρο 32: Διάθεση αγροτικών προϊόντων από επιχειρήσεις αγροτουρισμού

Άρθρο 33: Πιστοποίηση επιχειρήσεων αγροτουρισμού - Ειδικό Σήμα

Άρθρο 34: Έλεγχος και εποπτεία επιχειρήσεων αγροτουρισμού

Άρθρο 35: Ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Άρθρο 36: Υφιστάμενες επιχειρήσεις

 

Μέρος Τρίτο

 

Κεφάλαιο Ε: Χορηγία για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας

 

Άρθρο 37: Ορισμοί

Άρθρο 38: Συμβούλιο Χορηγιών

Άρθρο 39: Σύμβαση χορηγίας

Άρθρο 40: Περιεχόμενο της σύμβασης

Άρθρο 41: Έκθεση απολογισμού

Άρθρο 42: Έκπτωση χορηγιών για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας από το εισόδημα

Άρθρο 43: Κατηγορίες χορηγών

Άρθρο 44: Διαδικασία είσπραξης χορηγιών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ειδικά θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Άρθρο 45: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 46: Προγράμματα προβολής

Άρθρο 47: Κανονισμοί συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 48: Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 49: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 51: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών - Φορολογία περιουσίας

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Ρυθμίζεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 30-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.