Νόμος 4249/14 - Άρθρο 125

Άρθρο 125: Καταργούμενες Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

i.α. Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 11 και 12 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 1481/1984.

 

β. Τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23 και 24 του νόμου [Ν] 2800/2000.

 

γ. Η υπ' αριθμόν 31135 οίκοθεν Φ.109.1/2006 (ΦΕΚ 975/Β/2006) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, πλην των άρθρων 2 και 6 και των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ' αυτής.

 

δ. Η υπ' αριθμόν 1227 οίκοθεν Φ.109.1/2007 (ΦΕΚ 302/Β/2007) απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 

ε. Τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 15Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 210/1992 (ΦΕΚ 99/Α/1992).

 

στ. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 65/2007 (ΦΕΚ 75/Α/2007).

 

ζ. Τα άρθρα:

 

2, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987 (ΦΕΚ 183/Α/1987) και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994 (ΦΕΚ 241/Α/1994),
5,
η παράγραφος 2 του άρθρου 9, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
οι παράγραφοι 2 και 9 του άρθρου 14,
η παράγραφος 2 του άρθρου 25, όπως προστέθηκε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 444/1984 (ΦΕΚ 156/Α/1984),
οι παράγραφοι 1, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994, 4 και 5 του άρθρου 31,
54,
55,
56, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
57, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987 και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994 και το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/1996 (ΦΕΚ 84/Α/1996),
61, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
62, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
63, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
64, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
65, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
66, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
67,
69, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 70, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
71, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
76, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
77, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
78, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
79, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
80, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
81, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
82,
83,
84,
85,
86, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 305/1990 (ΦΕΚ 126/Α/1990)
87,
88,
89,
90,
91,
92,
93,
94, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
95, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
96, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
97, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
98, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
99, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
117, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1997 (ΦΕΚ 177/Α/1997),
118, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
119, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
η παράγραφος 2 του άρθρου 121,
122, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 239/1997,
123, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
124,
125, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 305/1990 (ΦΕΚ 126/Α/1990) και την παράγραφο 27 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
126, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
127, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
128, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
129, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
132, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987 και την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 239/1997,
133, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 444/1984 (ΦΕΚ 156/Α/1984),
134, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987,
135, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
136, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 444/1984 και τις παραγράφους 33 και 34 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994,
του άρθρου 137, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 305/1990 και την παράγραφο 35 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1994, και
η παράγραφος 3 του άρθρου 140 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 174/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1987.

 

η. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 365/1990, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ]203/1995 (ΦΕΚ 109/Α/1995) και την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 239/1997 (ΦΕΚ 177/Α/1997).

 

θ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 329/1993 και η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 239/1997.

 

ι. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του νόμου 3511/2006.

 

ι)α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012).

 

ι)β. Το άρθρο 7 του νόμου 3013/2002.

 

ι)γ. Τα άρθρα 1 έως 25 του προεδρικού διατάγματος 151/2004.

 

ι)δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του νόμου 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 8 του άρθρου 56 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

ii. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.