Νόμος 3511/06

Ν3511/2006: Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3511/2006: Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 258/Α/2006), 27-11-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή - αρμοδιότητες - χαρακτήρας - διάρθρωση πυροσβεστικού σώματος

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Χαρακτήρας Υπηρεσίας και προσωπικού

Άρθρο 4: Διάρθρωση Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Αρχηγείο πυροσβεστικού σώματος - διοίκησης - συλλογικά όργανα

 

Άρθρο 5: Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 6: Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων

Άρθρο 7: Σύσταση Συμβουλίων

 

Κεφάλαιο Γ: Προσωπικό - εκπαίδευση

 

Άρθρο 8: Προσωπικό - Κατηγορίες

Άρθρο 9: Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού

Άρθρο 10: Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού

Άρθρο 11: Ιεραρχική κλίμακα - Αντιστοιχία βαθμών

Άρθρο 12: Εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα αρμοδιοτήτων - υπηρεσιακής κατάστασης

 

Άρθρο 13: Καθήκοντα προανάκρισης - Δημοσίου Κατηγόρου - Διοικητικό Πρόστιμο

Άρθρο 14: Πυροσβεστικές διατάξεις - Πυροπροστασία

Άρθρο 15: Έλεγχος κατασβεστικών μέσων και υλικών

Άρθρο 16: Μετακινήσεις - άδειες - πειθαρχικό δίκαιο

 

Κεφάλαιο Ε: Οικονομικά και λοιπά θέματα

 

Άρθρο 17: Υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 18: Αποδοχές - Προϋπολογισμός - Οικονομική Διαχείριση - Λέσχες

Άρθρο 19: Υλικές και ηθικές αμοιβές

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές - μεταβατικές - καταργούμενες και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 21: Κωδικοποίηση διατάξεων

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 26: Τελικές - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-11-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.