Νόμος 3631/08

Ν3631/2008: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3631/2008: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 6/Α/2008), 29-01-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση εθνικού ταμείου κοινωνικής συνοχής

 

Άρθρο 1: Ίδρυση

Άρθρο 2: Πόροι

Άρθρο 3: Προγράμματα και δικαιούχοι

Άρθρο 4: Διοίκηση και οργάνωση - Θέματα προσωπικού

Άρθρο 5: Προϋπολογισμός - Απολογισμός - Οικονομικός έλεγχος

 

Κεφάλαιο Β: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 6: Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3299/2004

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις του νόμου 2545/1997

Άρθρο 14: Οικονομική ενίσχυση πλημμυροπαθών κατοίκων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ροδόπης - Έβρου, Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, Αρκαδίας και Σερρών έτους 2007

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-02-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.