Νόμος 3631/08 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία που χορηγήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) και παρατάθηκε με την υπουργική απόφαση 16665/2006 (ΦΕΚ 1932/Β/2006) μέχρι την 31-12-2007 παρατείνεται μέχρι την 31-10-2008, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα από την ως άνω διάταξη δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα μέχρι την 31-10-2006.

 

2. Η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 παρατείνεται μετά τη λήξη της την 31-12-2007, μέχρι την 31-12-2008. Μέχρι την ίδια ημερομηνία εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 3419/2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.