Νόμος 2545/97

Ν2545/1997: Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2545/1997: Βιομηχανίες και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 254/Α/1997), 15-12-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Κατηγορίες Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

Άρθρο 2: Επιτρεπόμενες δραστηριότητες και υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Β: Καθορισμός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Άρθρο 3: Φορέας Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

Άρθρο 4: Διαδικασία καθορισμού της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

Άρθρο 5: Ο καθορισμός της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

Άρθρο 6: Περιορισμοί και όροι του καθορισμού Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

 

Κεφάλαιο Γ: Πολεοδόμηση και οργάνωση Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Άρθρο 7: Πολεοδόμηση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών Εισφορές σε γη και χρήμα

Άρθρο 8: Εκτέλεση έργων υποδομής και συναφών οικοδομικών έργων

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Εγκατάσταση βιομηχανιών και λοιπών επιχειρήσεων στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές

 

Κεφάλαιο Δ: Διοίκηση και διαχείριση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Άρθρο 11: Φορέας διοίκησης και διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

Άρθρο 12: Κανονισμός Λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

Άρθρο 13: Εποπτεία των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Κεφάλαιο Ε: Απαλλοτριώσεις και φοροαπαλλαγές

 

Άρθρο 14: Απαλλοτριώσεις - Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 15: Ατέλειες και φορολογικές απαλλαγές

Άρθρο 16: Ελεύθερες Ζώνες - Ελεύθερες Αποθήκες

 

Κεφάλαιο Ε: Χρηματοδότηση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Άρθρο 17: Χρηματοδότηση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

Άρθρο 18: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 19: Υφιστάμενες Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα και Βιοτεχνικά Πάρκα

Άρθρο 20: Επέκταση διατάξεων νομοθεσίας για την παροχή κινήτρων - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 21: Ανακαίνιση βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων

Άρθρο 22: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-12-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.