Νόμος 3631/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο σκοπός της Εταιρείας περιορίζεται στη διαχείριση και αξιοποίηση της υφιστάμενης περιουσίας της, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.}

 

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998) αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α/2006), εφαρμόζεται αναλογικά για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το εν γένει προσωπικό του Οργανισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.