Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες των προεδρικών διαταγμάτων 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) και 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/2017):

 

(α) Από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών:

(α)α) η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

(α)β) η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

(α)γ) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής,

 

(β) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων, πλην των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 81/2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες των προεδρικών διαταγμάτων 141/2017 και 133/2017:

 

(α) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,

(β) Από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών, η Διεύθυνση Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων, πλην των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 81/2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3. Οι θέσεις των Γενικών/Διοικητικών Γραμματέων των πρώην Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες των προεδρικών διαταγμάτων 141/2017 και 133/2017 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Εσωτερικών:

 

(α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

(β) Αυτοτελή Τμήματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Εσωτερικού Ελέγχου και Γραφείο Τύπου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

(γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών,

(δ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Αυτοτελή Τμήματα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης και Αυτοτελές Γραφείο Στατιστικού Εκπροσώπου του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών.

 

4. Η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, που συστάθηκαν με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019) καταργούνται. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, το προσωπικό της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας, σε λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.