Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 13

Άρθρο 13 Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

 

(α) οι Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης και Έργων Δημοσίου Τομέα που υπάγονται στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, των άρθρων 13 και 14 του προεδρικού διατάγματος 82/2017,

 

(β) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 133/2017, τα Τμήματα Διαδικασιών και ΚΕΠ της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 133/2017 και το Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας - Ραπτάρχης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 133/2017.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν με το άρθρο 159 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και οργανώθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 82/2017 καταργούνται.

 

3. Η Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που συστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 82/2017 και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

 

(α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

(β) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,

(γ) το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας,

(δ) το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

 

4. Η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της πρώην Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 82/2017 υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.