Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 142

Άρθρο 142: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις που αναφέρονται στο εκλογικό δικαίωμα (άρθρο 43), στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος (άρθρο 44), στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 45), στα προσόντα εκλογιμότητας (άρθρο 46), στα κωλύματα και ασυμβίβαστα (άρθρο 47), στο ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών (άρθρο 48), στη διαπίστωση της εκπτώσεως για τις περιπτώσεις των ανωτέρω κωλυμάτων και ασυμβίβαστων (άρθρο 50), στις εφορευτικές επιτροπές (άρθρο 51), στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής (άρθρα 52 και 53), στην κατάρτιση των συνδυασμών (άρθρο 55), στην ανακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασμών (άρθρο 57), στην αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν (άρθρο 58), στα δικαιώματα των συνδυασμών (άρθρο 59), στο πρόγραμμα της εκλογής (άρθρο 60), στον υπολογισμό των προθεσμιών (άρθρο 61), στη μορφή των ψηφοδελτίων (άρθρο 62), στην εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων (άρθρο 63), στο περιεχόμενο των ψηφοδελτίων (άρθρο 64), στα άκυρα ψηφοδέλτια (άρθρο 65), στους εκλογικούς φακέλους (άρθρο 66), στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας (άρθρο 67), στη ματαίωση της ψηφοφορίας (άρθρο 69), στην εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 70), στην έκθεση πρακτικών και υποβολή προσφυγών (άρθρο 78), στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 79), στην κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων (άρθρο 80), στην εκδίκαση των ενστάσεων (άρθρο 81), στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 82), στην απόφαση για τις ενστάσεις (άρθρο 83), στην έφεση - διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 84), στην κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα (άρθρο 85), στην αναίρεση (άρθρο 86), στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως (άρθρο 87), στην ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών (άρθρο 88), στην αποποίηση της εκλογής (άρθρο 89), στην παραίτηση (άρθρο 90) και στην αναπλήρωση των συμβούλων (άρθρο 91), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους δημοτικούς συμβούλους, εφαρμόζονται και για τα μέλη του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.