Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 143

Άρθρο 143: Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος με αποφάσεις του εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις για τα παρακάτω θέματα, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με παραπομπή από τα αρμόδια όργανα του δήμου.

 

α) Τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου που υπάρχουν οι δυνατότητες να λειτουργήσουν στο διαμέρισμα και η λειτουργία τους θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη του διαμερίσματος.

 

β) Την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή του διαμερίσματος.

 

γ) Την ύδρευση, αποχέτευση και όλα τα κοινόχρηστα δίκτυα.

 

δ) Την προστασία του φυσικού, χτιστού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και για την καθαριότητα της περιοχής του διαμερίσματος.

 

ε) Τους δημοτικούς δρόμους, τις γέφυρες, τις πλατείες, τα δημοτικά άλση, κήπους, υπαίθριους χώρους αναψυχής και γενικά για όλους τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της περιοχής του διαμερίσματος.

 

στ) Την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής του διαμερίσματος.

 

ζ) Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων της περιοχής του διαμερίσματος.

 

η) Την ανάπτυξη της Περιφέρειας του διαμερίσματος, σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη του διαμερίσματος να έχει σαν κέντρο τον ίδιο το δημότη.

 

θ) Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής.

 

ι) Τη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα κοινωφελών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Περιφέρεια του διαμερίσματος.

 

ι)α) Την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεσθεί.

 

ι)β) Την τροποποίηση των ορίων του δημοτικού διαμερίσματος.

 

ι)γ) Την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν την Περιφέρεια του διαμερίσματος.

 

ι)δ) Την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής του διαμερίσματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.