Νόμος 4663/20

Ν4663/2020: Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4663/2020: Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 30/Α/2020), 12-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 4: Πηγές χρηματοδότησης υδατοδρομίων

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις κατόχων αδειών υδατοδρομίων

Άρθρο 6: Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων

Άρθρο 7: Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου

Άρθρο 8: Αίτηση για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου

Άρθρο 9: Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών

Άρθρο 10: Διάρκεια ισχύος αδειών, τροποποίηση στοιχείων αδειών και ανάκληση αδειών

Άρθρο 11: Επιτροπή Υδατοδρομίων - Επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

Άρθρο 12: Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 14: Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Άρθρο 15: Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

Άρθρο 16: Απαγορεύσεις - περιορισμοί

Άρθρο 17: Ασφάλιση

Άρθρο 18: Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων

Άρθρο 19: Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 20: Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου

Άρθρο 21: Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα

Άρθρο 22: Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 23: Κυρώσεις

Άρθρο 24: Υδάτινα πεδία

Άρθρο 25: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 26: Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)

Άρθρο 27: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Ρυθμίσεις οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών

 

Άρθρο 28: Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 10 του νόμου 3887/2010

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968 (ΦΕΚ 294/Α/1968)

Άρθρο 30: Τροποποίηση των άρθρων 1, και και προσθήκη άρθρου 4Γ του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006)

Άρθρο 31: Τροποποίηση των άρθρων 26 και 30 του νόμου [Ν] 4611/2019

Άρθρο 32: Μίσθωση ανάριθμων οχημάτων

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) για την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία

Άρθρο 34: Σύνδεση Αεροδρομίου Ακτίου με αστική τακτική συγκοινωνία με την πόλη της Πρέβεζας

Άρθρο 35: Χρήση εμπρόσθιας θέσης σε ΚΤΕΛ από επιβάτη

Άρθρο 36: Διενέργεια μεταφορικού έργου που έχει ανατεθεί σε άλλον φορέα ή επαγγελματική ομάδα

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, ΚΤΕΛ και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) οχήματα

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις για φορείς διαμεσολάβησης για μεταφορά επιβατών με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα και για την ενοικίαση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης οχημάτων με οδηγό

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης ΤΑΞΙ οχημάτων

 

Μέρος Γ: Ρυθμίσεις αδειών οδήγησης

 

Άρθρο 42: Χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης

Άρθρο 43: Έλεγχος προσωρινής άδειας οδήγησης

Άρθρο 44: Ειδικές ρυθμίσεις για την αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης

Άρθρο 45: Κυρώσεις

Άρθρο 46: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 48: Τροποποίηση του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

 

Μέρος Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 156/Α/2018)

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2004 Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας (ΦΕΚ 4/Α/2004), όπως ισχύει

Άρθρο 51: Τροποποίηση του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016)

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις για την Υπηρεσία Οδικών Τελών

Άρθρο 53: Πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα

Άρθρο 54: Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), όπως ισχύει

Άρθρο 55: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 107/Α/2001) και του άρθρου 168 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 56: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018)

Άρθρο 57: Μηχανήματα έργου

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις θεμάτων σιδηροδρομικών υποδομών

Άρθρο 59: Τροποποίηση της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

Άρθρο 60: Τροποποίηση διάταξης ενδοϋπουργικής κινητικότητας

Άρθρο 61: Ρύθμιση οφειλών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 62: Ρυθμίσεις Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Άρθρο 63: Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 64: Τροποποίηση καταστατικού Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Άρθρο 65: Διακοπή της κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο

Άρθρο 66: Ρύθμιση για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών

Άρθρο 67: Ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4638/2019

Άρθρο 69: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 70: Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999

Άρθρο 71: Τροποποίηση του νόμου 4530/2018 και του προεδρικού διατάγματος 79/2004

Άρθρο 72: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 4067/2012

Άρθρο 73: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Άρθρο 74: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα ΙΑ: Υπόδειγμα σύνταξης εγχειριδίου υδατοδρομίου (Water aerodrome Manual)

Παράρτημα ΙΒ: Υπόδειγμα σύνταξης εγχειριδίου υδατοδρομίου (Water aerodrome Manual)

Παράρτημα II: Υπόδειγμα σύνταξης προγράμματος ασφαλείας υδατοδρομίου (security program)

Παράρτημα III: Υπόδειγμα σύνταξης σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υδατοδρομίου (emergency plan)

 

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.