Νόμος 3897/10

Ν3897/2010: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3897/2010: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 208/Α/2010), 10-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας

 

Άρθρο 1: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Άρθρο 2: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας

Άρθρο 3: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Άρθρο 4: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Κεφάλαιο Β: Εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 5: Εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 6: Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 7: Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων και Κινητές Μονάδες Ελέγχου Πεδίου

Άρθρο 8: Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 9: Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

Άρθρο 10: Συνεργεία αυτοκινήτων

Άρθρο 11: Εναρμόνιση διατάξεων και άρση περιορισμών ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων

Άρθρο 12: Σταθμοί αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό Νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης και διατήρηση λειτουργίας εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων εντός των αμαξοστασίων συγκοινωνιακών φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα

Άρθρο 13: Οδική Βοήθεια

Άρθρο 14: Έλεγχος νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

Άρθρο 15: Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Βυτιοφόρο

Άρθρο 16: Κοινωνικές Διατάξεις Μεταφορών

 

Κεφάλαιο Γ: Κύρωση σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 18: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 19: Ενοποίηση σταθμών είσπραξης τελών διέλευσης

Άρθρο 20: Έγκριση καταβολής δόσεων Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου στις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων ανάλογων με την πρόοδο του έργου

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων του νόμου 3843/2010

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.