Νόμος 4663/20 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. Τα άρθρα 1 έως και 32 (Μέρος Α') του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2018).

 

β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

γ. Η υπουργική απόφαση οίκοθεν Α14/2315/121/2007 (ΦΕΚ 88/Β/2007), όπως ισχύει.

 

δ. Τα άρθρα 39 και 46 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που διέπονται από το παρόν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.