Νόμος 3887/10

Ν3887/2010: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3887/2010: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές, (ΦΕΚ 174/Α/2010), 30-09-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός και αρχές οργάνωσης

Άρθρο 2: Ορισμοί και κατηγορίες

Άρθρο 3: Μεταφορικές εταιρείες

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης

Άρθρο 5: Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης

Άρθρο 5Α: Προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης

Άρθρο 6: Φορέας αδειοδότησης

Άρθρο 7: Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής

Άρθρο 10: Μεταβίβαση και ανάκληση αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010

Άρθρο 11: Κόμιστρα Εμπορευματικών Μεταφορών

Άρθρο 12: Κωδικός Οδικής Ασφάλειας

Άρθρο 13: Εξασφάλιση αποκατάστασης ζημιών των εμπορευμάτων

Άρθρο 14: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-09-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.