Νόμος 4638/19

Ν4638/2019: Κύρωση: α) της από 25-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής (ΦΕΚ 142/Α/2019), β) της από 30-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 145/Α/2019), γ) της από 04-10-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 150/Α/2019) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4638/2019: Κύρωση: α) της από 25-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής (ΦΕΚ 142/Α/2019), β) της από 30-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 145/Α/2019), γ) της από 04-10-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 150/Α/2019) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 181/Α/2019), 18-11-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Άρθρο 6: Τροποποιήσεις του νόμου 4605/2019

Άρθρο 7: Τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 79 του νόμου 4399/2016

Άρθρο 9: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 10: Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD

Άρθρο 11: Παράταση της ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του νόμου 4432/2016

Άρθρο 12: Οργανισμοί Λειτουργίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Άρθρο 14: Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Άρθρο 15: Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 16: Παράταση προθεσμίας αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1983

Άρθρο 18: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του νόμου 3528/2007

Άρθρο 19: Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών πόρων

Άρθρο 20: Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές

Άρθρο 21: Διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο

Άρθρο 22: Κοστολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 23: Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους

Άρθρο 24: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011)

Άρθρο 25: Ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο Διακρατικής Συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (LOA GR-D-SNY)

Άρθρο 26: Κύρωση της από 05-11-2019 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με το νόμο 4564/2018 (ΦΕΚ 170/Α/2018)

Άρθρο 27: Θέματα επιλογής Υπηρεσιακών Γραμματέων

Άρθρο 28: Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 29: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α/2017)

Άρθρο 30: Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι του Ελληνικού

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-11-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.