Νόμος 4663/20 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Τροποποίηση του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 73 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016) η φράση εξαιρουμένων των υπαλλήλων Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως στις 33 αντικαθίσταται από τη φράση εξαιρουμένων των υπαλλήλων του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, κλάδων ΠΕ/ ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP), κλάδου ΠΕ/ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO), καθώς και των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου που εργάζονται σε οργανικές μονάδες της Αεροναυτιλίας με το σύστημα της 24ωρης απασχόλησης (φυλακές) για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως στις 33.

 

2. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 117 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) και το άρθρο 41 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Μέχρι την επιλογή Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 2, χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκτελεί ο υπηρετών Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.