Νόμος 4342/15

Ν4342/2015: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13-05-2013 Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4342/2015: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13-05-2013 Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 143/Α/2015), 09-11-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος A: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015)

 

Μέρος Β: Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/27/ΕΕ

 

Κεφάλαιο I: Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί και στόχοι ενεργειακής απόδοσης

 

Άρθρο 2: Σκοπός - αντικείμενο

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Στόχος ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 5: Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

 

Κεφάλαιο II: Απόδοση κατά τη χρήση ενέργειας

 

Άρθρο 6: Ανακαίνιση κτιρίων

Άρθρο 7: Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς

Άρθρο 8: Ενεργειακή απόδοση στις αγορές από δημόσιους φορείς

Άρθρο 9: Καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 10: Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης

Άρθρο 11: Μέτρηση

Άρθρο 12: Τιμολόγηση

Άρθρο 13: Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης

Άρθρο 14: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο III: Απόδοση κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό

 

Άρθρο 15: Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη

Άρθρο 16: Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας

 

Κεφάλαιο IV: Οριζόντιες διατάξεις

 

Άρθρο 17: Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης

Άρθρο 18: Πληροφόρηση και κατάρτιση

Άρθρο 19: Ενεργειακές υπηρεσίες

Άρθρο 20: Άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 21: Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη μέσω Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης

Άρθρο 22: Συντελεστές μετατροπής

Άρθρο 23: Παραρτήματα

 

Μέρος Γ: Άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο V: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 24: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Άρθρο 25: Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας

Άρθρο 26: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Άρθρο 27: Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις για κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 30: Δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού υψηλών θερμοκρασιών

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014)

Άρθρο 33: Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις καταβολής εγγυοδοσίας σύνδεσης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 35: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015)

Άρθρο 36: Τροποποίηση διάταξης του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013)

 

Κεφάλαιο VI: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 37: Ζητήματα Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

Άρθρο 38: Άδεια φροντίδας παιδιού

 

Κεφάλαιο VII: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 39

Άρθρο 40: Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 41: Θέματα καθ' υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

Άρθρο 42: Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 43: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 44: Θέματα στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 45: Πληρωμή αποζημιώσεων

 

Κεφάλαιο VIII: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

Άρθρο 46: Αντικατάσταση διάταξης του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993)

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Εκλογές Επιμελητηρίων

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 50

 

Κεφάλαιο ΙΧ: Ρυθμίσεις δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 51

Άρθρο 52

 

Κεφάλαιο X: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 53

 

Κεφάλαιο ΧΙ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 54

Άρθρο 55

 

Κεφάλαιο ΧΙI: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 56

 

Μέρος Δ: Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 57: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 58: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 59: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 60: Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Τροποποίηση - Προσθήκη του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014

Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων φόρου προστιθέμενης αξίας στην ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66: Όρια Απομακρύνσεως Επιβατηγών Πλοίων

Άρθρο 67: Διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Άρθρο 68: Προσθήκη στις μεταβατικές διατάξεις της υπουργικής απόφασης 49828/2008

Άρθρο 69: Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Άρθρο 70: Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Άρθρο 71: Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Άρθρο 72: Συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας

Άρθρο 73: Μεταφορά προσφύγων - μεταναστών

Άρθρο 74

Άρθρο 75: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I: Γενικές αρχές για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή

Παράρτημα II: Μεθοδολογία προσδιορισμού της απόδοσης κατά τη διαδικασία συμπαραγωγής

Παράρτημα III: Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων από την κεντρική δημόσια διοίκηση

Παράρτημα IV: Ενεργειακό περιεχόμενο των επιλεγμένων καυσίμων για τελική χρήση - Πίνακας μετατροπής

Παράρτημα V: Κοινές μέθοδοι και αρχές για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή άλλων μέτρων πολιτικής δυνάμει του άρθρου 9

Παράρτημα VI: Ελάχιστα κριτήρια για τους ενεργειακούς ελέγχου περιλαμβανομένων και εκείνων που εφαρμόζονται ως μέρος συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης

Παράρτημα VII: Ελάχιστες απαιτήσεις τιμολόγησης και πληροφοριών τιμολόγησης με βάση την πραγματική κατανάλωση

Παράρτημα VIII: Δυναμικό απόδοσης στη θέρμανση και την ψύξη

Παράρτημα IX: Ανάλυση κόστους - οφέλους

Παράρτημα Χ: Κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τα τιμολόγια δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Παράρτημα XI: Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και διαχειριστές δικτύων διανομής

Παράρτημα XII: Ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης με το δημόσιο τομέα ή σε σχετικούς όρους

Παράρτημα XIII: Γενικό πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-11-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.