Νόμος 4342/15 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 235 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), εν συνεχεία με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) και ακολούθως με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2014), η ημερομηνία 31-08-2015 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-01-2016.

 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει νομίμως οριστεί και διοικεί τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κατά το χρόνο κατάθεσης του παρόντος και η οποία παρατάθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 2 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) μέχρι 30-04-2015, και εν συνεχεία μέχρι την 30-08-2015 με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2014), παρατείνεται μέχρι τις 31-01-2016.

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται την 30-08-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.