Νόμος 4342/15 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 72 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 72: Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 

Οι δράσεις των προγραμμάτων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτηθούν με μεταφορά των πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασμό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμών των έργων των προγραμμάτων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας που θα βαρύνουν τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό. Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή και τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.