Νόμος 4342/15 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:

 

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 του νόμου 3855/2010.

 

β) Τα άρθρα 4, 5, 6 εκτός της παραγράφου 4, 7 και 11 του νόμου 3734/2009.

 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

δ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

ε) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

 

2. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015) καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της (17-10-2015).

 

3. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 12400/1108/2011 (ΦΕΚ 2301/Β/2011) παύουν να ισχύουν από την 05-06-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.