Νόμος 4688/20

Ν4688/2020: Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4688/2020: Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 101/Α/2020), 24-05-2020.

 

H Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ανάπτυξη Καταδυτικού Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός - Ορισμοί - Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού (ΣΚΤ)

 

Άρθρο 1: Σκοπός του μέρους πρώτου - Ορισμοί

Άρθρο 2: Άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας

Άρθρο 3: Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού

Άρθρο 4: Σύνθεση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Β: Αξιοθέατα καταδυτικού Τουρισμού

 

Άρθρο 6: Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι

Άρθρο 7: Ναυάγια

Άρθρο 8: Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα

Άρθρο 9: Ενημέρωση αρχής για καταδύσεις σε επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και καταδυτικά πάρκα και τέλη φωτογράφισης

Άρθρο 10: Κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών αξιοθέατων

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις σχετικά με τις καταδύσεις αναψυχής

 

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις σε διατάξεις καταδύσεων αναψυχής

Άρθρο 12: Διατάξεις για πλοία αναψυχής

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων περί καταδυτικών πάρκων

Άρθρο 14: Κυρώσεις

 

Μέρος Δεύτερο: Ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις για Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Άρθρο 15: Εναρμόνιση του πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έγκριση μεταβολής των ορίων των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης προς το αντίστοιχο πλαίσιο των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ

Άρθρο 16: Μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 17: Απόσπαση τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και οριοθέτησης αυτού / αυτών ως αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 18: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 19: Εναρμόνιση των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης προς το σύστημα χωρικού σχεδιασμού του νόμου 4447/2016

Άρθρο 20: Εναρμόνιση της διαδικασίας έγκρισης πολεοδόμησης των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης προς την αντίστοιχη διαδικασία των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ

Άρθρο 21: Εναρμόνιση των διατάξεων για τη μετατόπιση ή κατάργηση με ενσωμάτωση οδών στις εκτάσεις των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης προς τις αντίστοιχες των άλλων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 22: Εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης για τις ελάχιστες αποστάσεις των μη συμβατών χρήσεων προς το πλαίσιο των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) για τον καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά των ορίων τους

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις

 

Άρθρο 23: Δημιουργία τουριστικών λιμένων

Άρθρο 24: Διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας μετά την πάροδο άπρακτης περιόδου

Άρθρο 25: Διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών

Άρθρο 26: Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ως αρχή σχεδιασμού για τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό

Άρθρο 27: Ρύθμιση για προβλήτες έμπροσθεν τουριστικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 28: Διάγραμμα εμπορικού τουριστικού λιμένα Τούρλου Μυκόνου

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

 

Άρθρο 29: Πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 30: Λειτουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε συνδυασμό με ξενοδοχεία

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα

 

Άρθρο 31: Επεμβάσεις για τη δημιουργία άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 32: Υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Άρθρο 33: Υπαγωγή γηπέδων γκολφ 9 οπών σε κίνητρα αναπτυξιακής νομοθεσίας

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για τις μεταβιβάσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις διηρημένων ιδιοκτησιών στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Άρθρο 35: Προϋποθέσεις μεταβιβάσεων και μακροχρόνιων μισθώσεων διηρημένων ιδιοκτησιών στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα

 

Μέρος Τρίτο: Σήμα πιστοποίησης Glamping

 

Άρθρο 36: Πιστοποίηση τουριστικών καταλυμάτων με Σήμα Glamping

Άρθρο 37: Διαδικασία χορήγησης Σήματος Glamping

Άρθρο 38: Πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping και φορείς πιστοποίησης

Άρθρο 39: Μεταβατική περίοδος χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping

Άρθρο 40: Ανάκληση Σήματος Glamping και επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 41: Άλλα θέματα χορήγησης Σήματος Glamping

 

Μέρος Τέταρτο

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας

 

Άρθρο 42: Καθορισμός του εμβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης

Άρθρο 43: Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα

Άρθρο 44: Καθορισμός του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου

Άρθρο 45: Εξορθολογισμός επιβαλλόμενων κυρώσεων σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης και παρόχθιας ζώνης

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 47: Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών

Άρθρο 48: Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)

Άρθρο 49: Κατευθυνόμενες αγορές

Άρθρο 50: Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισμού

Άρθρο 51: Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων

Άρθρο 52: Οργανωτικά θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 53: Υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 54: Δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων τηλεϊατρικής στα Ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας

Άρθρο 55: Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 56: Κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και πελατών

Άρθρο 57: Ρυθμίσεις τουριστικών γραφείων

Άρθρο 58: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 59: Τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Άρθρο 60: Υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων

Άρθρο 61: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 62: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 63: Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 64: Παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης

Άρθρο 65: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

Άρθρο 66: Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε Υ/Β του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 67: Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 68

Άρθρο 69: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-05-2020

 

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.