Προεδρικό διάταγμα 209/98

ΠΔ 209/1998: Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 209/1998: Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, (ΦΕΚ 169/Α/1998), 15-07-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2, εδάφιο β, για τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας της υπεραστικής συγκοινωνίας και του εδαφίου δ' περί καταρτισμού και εγκρίσεως προγράμματος εκτελεστέων έργων του νόμου 3155/1955 Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών (ΦΕΚ 63/Α/1955).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμό 109/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-06-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.