Νόμος 4055/12 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Πταισματικές παραβάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τιμωρείται με κράτηση έως 6 μήνες ή με πρόστιμο έως 3.000 €:

 

α) Η παράβαση του άρθρου 18 παράγραφος 1 του νόμου 3526/2007.

β) Η παράβαση του άρθρου 10 του νόμου 2946/2001.

γ) Η παράβαση των άρθρων 9 και 10 του νόμου 392/1976.

δ) Η παράβαση του άρθρου 19 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 412/1936.

ε) Η παράβαση των διατάξεων των άρθρων 17 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937, 11 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1108/1938 και 25 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955.

στ) Η παράβαση των διατάξεων των άρθρων 22 του προεδρικού διατάγματος 778/1980, 117 του προεδρικού διατάγματος 1073/1981 και 9 του νόμου 1396/1983.

ζ) Η παράβαση του άρθρου 10 του νόμου 2853/1922.

η) Η παράβαση του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 439/1945.

θ) Η παράβαση του άρθρου 3 παράγραφος 2 - 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 608/1948.

 

2. Αυξάνεται στο ποσό των 600 € το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 268 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, 37, 38 και 39 του νόμου 3585/2007 όριο, μέχρι του οποίου τα αντίστοιχα αδικήματα τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.