Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται δια την υπηρεσία του γραφείου της Επιτροπής προς επίβλεψη εκτελέσεως και συντηρήσεως των έργων, διανομή του προς άρδευση ύδατος και φύλαξη της υπό αναδάσωση εκτάσεως, η πρόσληψις του αναγκαίου προσωπικού, εφόσον υπάρχει στον ετήσιο προϋπολογισμό αναγεγραμμένη σχετική πίστωσις.

 

Το προσωπικόν τούτο διορίζεται και παύεται με απόφαση της Επιτροπής, άνευ ειδικής εγκρίσεως του Υπουργείου της Συγκοινωνίας εντός των ορίων της υπό του προϋπολογισμού του ειδικού Ταμείου διατιθεμένης προς τούτο πιστώσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.