Προεδρικό διάταγμα 1073/81 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Παράβαση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 25-08-1920 περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών διατάξεων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το εδάφιο β του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2943/1922 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης εργατικών και άλλων τέτοιων νόμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.