Νόμος 3585/07 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Φθορά με ζώα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος με πρόθεση προκαλεί αγροτική φθορά, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 38, με ζώα, πτηνά ή μέλισσες, η οποία έχει αντικείμενο πράγμα αξίας μέχρι 600 € ή αν η ζημία που προξενήθηκε δεν υπερβαίνει τα 600 €, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως 40 ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε ημερήσιας μονάδας από 1 € έως 70 €.

 

2. Εάν η κατά την παράγραφο 1 πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 30 ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε ημερήσιας μονάδας από 1 € έως 70 €.

 

3. Η ποινική δίωξη για τα αγροτικά αδικήματα του παρόντος άρθρου ασκείται πάντοτε αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη, αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 381 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αδικήματα του παρόντος άρθρου.

 

4. Εφόσον η αγροτική φθορά κατά την έννοια της παραγράφου 1 έχει αντικείμενο πράγμα αξίας άνω των 600 € ή η ζημία που προξενήθηκε από τη φθορά υπερβαίνει τα 600 €, ο υπαίτιος του αδικήματος τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.