Νόμος 3526/07

Ν3526/2007: Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3526/2007: Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις, (ΦΕΚ 24/Α/2007), 23-02-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Επιχειρήσεις αρτοποιίας

 

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας

Άρθρο 3: Υπεύθυνος Αρτοποιίας

Άρθρο 4: Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου

Άρθρο 5: Εγκατάσταση περάτωσης ψησίματος

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων αρτοποιίας

 

Άρθρο 7: Ενίσχυση επιχειρήσεων αρτοποιίας

Άρθρο 8: Επαγγελματική κατάρτιση

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Προϊόντα αρτοποιίας

 

Άρθρο 9: Άρτος

Άρθρο 10: Φρέσκος άρτος - φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα

Άρθρο 11: Διάθεση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων

Άρθρο 12: Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

Άρθρο 13: Άρτος από Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

 

Άρθρο 14: Διάθεση - Πώληση - Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων

Άρθρο 15: Μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας

 

Κεφάλαιο Έκτο: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 16: Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών

Άρθρο 17: Ψήσιμο φαγητών και γλυκισμάτων του κοινού

Άρθρο 18: Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 19: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης

Άρθρο 20: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Ρύθμιση θεμάτων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ανώνυμη Εταιρεία Θεσσαλονίκης

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-02-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.