Νόμος 3910/11

Ν3910/2011: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3910/2011: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 11/Α/2011), 08-02-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Πρώτο Μέρος: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 

Κεφάλαιο Α: Διοικητική Οργάνωση

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Β: Επιλογή και κατάσταση εκπαιδευόμενων

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο Γ: Προεισαγωγική εκπαίδευση - αξιολόγηση

 

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Δ: Διαρκής εκπαίδευση

 

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Ε: Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

 

Δεύτερο Μέρος: Ινστιτούτο δημοσίου δικαίου και διεθνών σχέσεων

 

Άρθρο 21: Νομική υπόσταση

Άρθρο 23: Αρμοδιότητες

 

Τρίτο Μέρος: Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 33: Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 34: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 36: Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πρώτης ή μοναδικής κατοικίας

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.