Νόμος 3910/11 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 19 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 19: Πρώτο Στάδιο Κατάρτισης

 

1. Το πρώτο στάδιο της κατάρτισης έχει κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα και διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής στη Σχολή έως την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους. Κατά το στάδιο αυτό, η διδασκαλία αποβλέπει πρωτίστως στην καλλιέργεια του ελεύθερου φρονήματος των δικαστικών λειτουργών, στην ανάδειξη της ανάγκης προσήλωσης στις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές αλλά και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων για σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

 

2. Στη διδασκαλία αυτή περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α. Θέματα ιστορίας της δικαιοσύνης, με έμφαση στη διδασκαλία παραδειγμάτων δικαστικών λειτουργών που διακρίθηκαν για το ήθος και την ανεξαρτησία της γνώμης τους.

β. Η νομοθεσία για την οργάνωση της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως αναφορικά με τους θεσμούς που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία αυτής.

γ. Θέματα δεοντολογίας και πειθαρχικού δικαίου των δικαστικών λειτουργών,

δ. Θέματα μεθοδολογίας του δικαστικού έργου.

ε. Βασικές γνώσεις δικαστικής ψυχολογίας,

στ. Επιλεγμένα θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας των ανηλίκων, των μειονοτήτων ή των ατόμων με αναπηρία, κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας, σωφρονιστικής και ανακριτικής,

ζ. Βασικές έννοιες οικονομικής επιστήμης και λογιστικής, με έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν συχνά τη δικαστική πράξη. Τέλος, περιλαμβάνονται θέματα εφαρμοσμένης πληροφορικής και ξένης νομικής ορολογίας, όπως όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στο πρόγραμμα σπουδών της κάθε κατεύθυνσης.

 

3. Κάθε διδάσκων παραδίδει ή αποστέλλει στη γραμματεία της Σχολής βαθμολογία για όλους τους εκπαιδευόμενους, εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας που του έχει ανατεθεί. Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε και η βαθμολόγηση καταχωρίζεται από κάθε βαθμολογητή.

 

4. Εκπαιδευόμενος, ο οποίος λόγω αδικαιολόγητων απουσιών δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί από διδάσκοντα, θεωρείται ότι βαθμολογείται από αυτόν με μηδέν. Αν η αδυναμία αξιολόγησης οφείλεται σε δικαιολογημένες απουσίες, ο εκπαιδευόμενος δεν βαθμολογείται από τον διδάσκοντα αυτόν. Αν την ύλη ορισμένης διδακτικής ενότητας έχουν καλύψει περισσότεροι από έναν διδάσκοντες, βαθμός προόδου κάθε εκπαιδευομένου σε αυτή τη διδακτική ενότητα είναι ο μέσος όρος των βαθμών τους οποίους έλαβε από όλους τους διδάσκοντες στην εν λόγω ενότητα.

 

5. Ο γενικός βαθμός προόδου στο πρώτο στάδιο της κατάρτισης αποτελείται από το μέσο όρο των επί μέρους βαθμών προόδου όλων των διδασκόντων. Οι βαθμοί των διδασκόντων που έχουν καλύψει μέχρι δεκατέσσερις ώρες διδασκαλίας υπολογίζονται με συντελεστή 0,7, ενώ των υπολοίπων με συντελεστή 1.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.