Νόμος 3910/11 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3689/2008 (ΦΕΚ 164/Α/2008) αναφέρονται οι όροι Υπουργός Δικαιοσύνης, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αντικαθίστανται από τους όρους Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υπουργός Οικονομικών αντίστοιχα.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3689/2008 προστίθεται υποπερίπτωση γ)γ', ως εξής:

 

{γ)γ. οι χρηματοδοτήσεις από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.