Νόμος 3910/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 

α) Διοικητικής Δικαιοσύνης,

β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και

γ) Εισαγγελέων.}

 

2. Από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3689/2008 διαγράφεται ο όρος γραπτές.

 

3. Το στοιχείο β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β. Έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (νόμος [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988)).}

 

4. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3689/2008, η φράση: Ο Διευθυντής Κατάρτισης ή οι Σύμβουλοι Σπουδών αντικαθίσταται από τη φράση: Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.