Νόμος 3536/07

Ν3536/2007: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3536/2007: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 42/Α/2007), 23-02-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

 

Άρθρο 1: Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών

Άρθρο 2: Διυπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής

Άρθρο 3: Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις διαδικασίας μετάκλησης

Άρθρο 6: Θέματα εξαρτημένης εργασίας

Άρθρο 7: Μετάκληση αλιεργατών

Άρθρο 8: Θέματα αδειών διαμονής μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού εταιρειών

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Άρθρο 10: Θέματα αδειών διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους καθώς και για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων

Άρθρο 12: Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 13: Θέματα οικογενειακής επανένωσης

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, συμβολαιογράφων και τρίτων - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 16: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 17: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 19: Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης

Άρθρο 20: Παράβολα

Άρθρο 21: Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης

 

Άρθρο 22: Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

Άρθρο 23: Ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 24: Μετακινήσεις τεχνικού προσωπικού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 25: Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικής προστασίας

Άρθρο 28: Θέματα μερικής απασχόλησης

Άρθρο 29: Συμπλήρωση του άρθρου 8 του νόμου 3469/2006

Άρθρο 30: Στερεά απόβλητα

Άρθρο 32: Αιτήσεις μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου

Άρθρο 33: Ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης

Άρθρο 42: Χαρακτηρισμός του Νομού Πέλλας ως παραμεθόριας περιοχής

Άρθρο 43: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-02-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.