Νόμος 3536/07 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 και την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης γίνεται με απόσπαση είκοσι, κατ' ανώτατο όριο, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002, συμπεριλαμβανομένων και δύο, κατ' ανώτατο όριο, υπαλλήλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.