Νόμος 3536/07 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικής προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ο ανωτέρω συντονισμός περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιμετώπιση των κάθε μορφής καταστροφών κατά την εκδήλωση του φαινομένου από τις κάθε είδους εμπλεκόμενες δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης.}

 

2. Στην περίπτωση θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3013/2002 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως ακολούθως:

 

{Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος για συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.}

 

3. Στο άρθρο 14 του νόμου 3013/2002 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

 

{6. Στις εθελοντικές οργανώσεις και στους ειδικευμένους εθελοντές του παρόντος περιλαμβάνονται και όσοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση εκείνους που υπάγονται στη ρύθμιση του νόμου [Ν] 1951/1991 (ΦΕΚ 84/Α/1991).}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.