Νόμος 3536/07 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Μετακινήσεις τεχνικού προσωπικού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι υπάλληλοι του τεχνικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας (χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες), για τις μετακινήσεις τους σε αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 30 km από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας ως τον τόπο εργασίας τους, καθώς και σε νησί ανεξαρτήτως απόστασης, λαμβάνουν το ποσό που έχει καθορισθεί με την κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την υπ' αριθμό [Α] 2/14889/0022/02-05-2003 (ΦΕΚ 643/Β/2003), όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον μεταβούν και επιστρέψουν αυθημερόν.

 

Για διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται σε μετακινήσεις από 60 km και άνω καταβάλλεται διπλάσια αποζημίωση από την προβλεπόμενη στην υπ' αριθμό [Α] 2/14889/0022/02-05-2003 (ΦΕΚ 643/Β/2003) απόφαση όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 9 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.