Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του προεδρικού διατάγματος 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018):

 

(α) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

(β)Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ),

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων,

(δ) Εφορείες Αρχαιοτήτων,

(ε) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,

(στ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας,

(ζ) Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 4/2018, ήτοι τα μουσεία που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, των άρθρων 29 έως 38 του ιδίου προεδρικού διατάγματος,

(η) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων με τις περιφερειακές υπηρεσίες του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 4/2018, (θ) Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 4/2018. Η Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και η θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του προεδρικού διατάγματος 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) καταργούνται.

 

3. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που συστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 4/2018 και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου καταργείται. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό:

 

(α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

(β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.