Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του προεδρικού διατάγματος 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017):

 

(α) οι υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος,

(β) οι υπηρεσίες που υπάγονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 132/2017 και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Υδάτων που συστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010), καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις του Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

 

3. Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 132/2017 καταργούνται. Οι υπηρεσίες που υπάγονταν στην Ειδική Γραμματεία μεταφέρονται και υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

4. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 132/2017 και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 

(α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου,

(β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

(γ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών,

(δ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.