Προεδρικό διάταγμα 4/18 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι:

 

α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών.

 

β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.

 

γ) Η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, η προβολή των επικοινωνιακών δράσεων, καθώς και η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

 

δ) Η πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών ΑΕΙ/ΤΕΙ στους χώρους αρμοδιότητας του, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ε) Η διευκόλυνση των μελετητών - ερευνητών.

 

στ) Η προώθηση θεμάτων αρμοδιότητάς του στο αντίστοιχο γνωμοδοτικό συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ζ) Για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου, το Μουσείο δύναται να συνάπτει και προγραμματικές συμβάσεις ή μνημόνια συνεργασίας με φορείς του Δημοσίου, της Περιφερειακής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, δύναται να διαχειριστεί χορηγίες ή δωρεές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

2. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (στο εξής ΕΑΜ) έχει έδρα την Αθήνα και συγκροτείται από 7 Τμήματα:

 

α) Τμήμα Συλλογής Έργων Γλυπτικής.

 

β) Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας.

 

γ) Τμήμα Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων.

 

δ) Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας.

 

ε) Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

 

στ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

 

ζ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

 

3. α) Το Τμήμα Συλλογής έργων Γλυπτικής είναι αρμόδιο για:

 

α)α) την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων γλυπτικής από λίθο.

 

β)β) Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων.

 

γ)γ) Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

 

β) Το Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας είναι αρμόδιο για:

 

α)α) την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αγγείων, ειδωλίων, κοσμημάτων, σφραγιδολίθων, ελεφάντινων αντικειμένων ιστορικής περιόδου, γυάλινων σκευών.

 

β)β) την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων μεταλλοτεχνίας του Μουσείου από χαλκό, άργυρο, χρυσό, σίδηρο και μόλυβδο καθώς και μεγάλης πλαστικής από μέταλλο.

 

γ)γ) Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

 

δ)δ) Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων και τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων.

 

γ) Το Τμήμα Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για:

 

α)α) Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών αρχαιοτήτων ανεξαρτήτως υλικού.

 

β)β) Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων και τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων

 

γ)γ) Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

 

δ) Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας είναι αρμόδιο για:

 

α)α) Τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων. Επίσης την εκπόνηση μελετών συντήρησης και την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων.

 

β)β) Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης αγγείων, μετάλλων, γλυπτών, εκμαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού, αρνητικών φωτογραφιών, καθώς και του Εργαστηρίου Φυσικών, Χημικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας.

 

γ)γ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης, τη διάγνωση των μηχανισμών και των αποτελεσμάτων της φθοράς επί των αρχαίων.

 

δ)δ) Την αρχαιομετρική έρευνα.

 

ε)ε) την εκπόνηση μελετών συντήρησης και προστασίας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, την επίβλεψη εφαρμογής τους.

 

στ)στ) την τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρησης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών τεκμηρίωσης.

 

ε) Το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

 

α)α) Την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών και την έκθεση των αρχαίων αντικειμένων. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Μουσείου και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 

β)β) Το σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρουσίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

 

γ)γ) την επικοινωνιακή διαχείριση και προβολή των δράσεων του Μουσείου.

 

στ) Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας είναι αρμόδιο για:

 

α)α) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων

 

β)β) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου, καθώς και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων αλλά και των εκθεσιακών αναγκών του Μουσείου.

 

γ)γ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου (μονίμων και περιοδικών), καθώς και την εκπόνηση των σχετικών μουσειογραφικών μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

 

δ)δ) Τη μέριμνα ή και σύνταξη μελετών για την ωρίμανση έργων υπό ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

ε)ε) Τη φροντίδα για την καθαριότητα και ευταξία του Μουσείου.

 

ζ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης:

 

α)α) Τη διεκπεραίωση του συνόλου των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων.

 

β)β) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

γ)γ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του.

 

δ)δ) τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στο Μουσείο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 

ε)ε) Τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.