Προεδρικό διάταγμα 4/18 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβος Ανωγειανάκης Κέντρο Εθνομουσικολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβος Ανωγειανάκης Κέντρο Εθνομουσικολογίας (στο εξής ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ) είναι:

 

α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό πολιτιστικών αγαθών.

 

β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών και των Αρχείων του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.

 

γ) Η προώθηση της εθνομουσικολογικής έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

 

δ) Η προβολή του Μουσείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδόσεων, η λειτουργία και ο εμπλουτισμός του οπτικοακουστικού και φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών.

 

ε) Η πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

στ) Η συνεργασία και διευκόλυνση των μελετητών - ερευνητών.

 

2. Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες συντήρησης των συλλογών του και της βιβλιοθήκης, το ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

3. Το Μουσείο απαρτίζεται από δύο Τμήματα:

 

α) Τμήμα Μουσικών Οργάνων, Εθνομουσικολογίας, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

 

β) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

 

4. α) Το Τμήμα Μουσικών Οργάνων, Εθνομουσικολογίας, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

 

α)α) Τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, συντήρηση, μελέτη και έκθεση μουσικών οργάνων και γενικά κάθε υλικού χρήσιμου για την έρευνα, μελέτη, και προβολή της ελληνικής λαϊκής μουσικής παράδοσης.

 

β)β) Την προώθηση της εθνομουσικολογικής έρευνας και τη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

γ)γ) Τη μέριμνα για τη σωστή λειτουργία και τον εμπλουτισμό ειδικής εθνομουσικολογικής βιβλιοθήκης και οπτικοακουστικού αρχείου για την ελληνική μουσική.

 

δ)δ) Την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών, την έκθεση των πολιτιστικών αγαθών. Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Μουσείου.

 

ε)ε) Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

 

στ)στ) Η συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ωδεία, Μουσικές Σχολές και άλλους φορείς για την ανάπτυξη του έργου του τμήματος.

 

β) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:

 

α)α) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

 

β)β) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων.

 

γ)γ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου.

 

δ)δ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου.

 

ε)ε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

στ)στ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του.

 

ζ)ζ) Τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στο Μουσείο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 

η)η) Τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.