Προεδρικό διάταγμα 4/18 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού.

 

β) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.

 

γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Διοικητικού Γραμματέα του (άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)) Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού).

 

δ) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα (άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)) Σύγχρονου Πολιτισμού.

 

ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Διοικητικού Γραμματέα (άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)) τομέα Αθλητισμού.

 

στ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγόμενη στον Υπουργό.

 

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό.

 

η) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενο στον Υπουργό.

 

θ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό

 

ι) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό.

 

ι)α) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής, υπαγόμενο στον Υπουργό.

 

ι)β) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 100004/ΕΥΘΥ935/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3296/Β/2016), υπαγόμενη στον Υπουργό.

 

ι)γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

 

ι)δ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

 

ι)ε) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

 

2. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

α) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

β) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

 

γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

δ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ε) Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), η οποία συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 97/1999 (ΦΕΚ 104/Α/1999) υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

3. Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού.

 

Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.

 

4. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

 

5. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

 

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

γ) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

δ) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.