Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Θέσεις υπουργών και υφυπουργών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985

άρθρο 79 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

1. Σε κάθε υπουργείο προΐσταται υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού ή αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε μέλος της Κυβέρνησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανατεθούν περισσότερα από ένα υπουργεία. Οι υπουργοί Επικρατείας μπορεί να προΐστανται υπουργείου.

 

άρθρο 22 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1943/1991

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3270/2004

 

2. Συνιστώνται επιπλέον και οι εξής θέσεις μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών:

 

α) Από μια θέση αναπληρωτή υπουργού στα Υπουργεία οικονομίας και οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

β) Τρεις θέσεις υπουργών Επικρατείας.

 

γ) Δύο θέσεις Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

 

δ) Τέσσερις θέσεις υφυπουργών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από τρεις θέσεις υφυπουργών στα Υπουργεία Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από δύο θέσεις υφυπουργών στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και από μία θέση υφυπουργού στα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

άρθρο 22 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1943/1991

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλες θέσεις αναπληρωτών υπουργών, υπουργών Επικρατείας και υφυπουργών, να καταργούνται υφιστάμενες και να μεταφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο. Με όμοια απόφαση μπορεί να συσταθεί μια θέση αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού εφόσον καταργηθούν οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και δεν υπάρχει διορισμένος αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, καθώς και μία θέση υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

 

Η θέση του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού καταργείται αυτοδικαίως όταν διοριστεί αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ανασυσταθούν οι πιο πάνω υπηρεσίες.

 

άρθρο 22 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

άρθρο 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 81/2002

 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κανένα υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις συνολικά θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών. Οι θέσεις των αναπληρωτών υπουργών δεν μπορεί να είναι παραπάνω από δύο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.