Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Τίτλος και τάξη υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

άρθρο 1 του νόμου 3270/2004

 

1. Τα Υπουργεία ορίζονται ως εξής:

 

α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β) Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) Εξωτερικών,

δ) Εθνικής Άμυνας,

ε) Ανάπτυξης,

στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

η) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ι)α) Δικαιοσύνης,

ι)β) Πολιτισμού,

ι)γ) Τουριστικής Ανάπτυξης,

ι)δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ι)ε) Δημόσιας Τάξης,

ι)στ) Εμπορικής Ναυτιλίας,

ι)ζ) Μακεδονίας Θράκης και

ι)η) Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Στο κάθε υπουργείο ανήκουν οι αρμοδιότητες που είναι ανατεθειμένες σε αυτό από τις κείμενες διατάξεις.

 

άρθρο 23 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985
 

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά τάξης και ο τίτλος των υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.